APEX na HrOUG-u

Pripremili smo masivni APEX program.

APEX je apsolutno top cjelina na konferenciji. Pored plenarnog predavanja Joel Kallmana - Sve što CIO trebaju znati o Oracle Application Expressu, u raspored smo uvrstili još 12 predavanja, jednu radionicu i diskusiju za okruglim stolom.

Dominantna tema ove godine jest APEX 5.0 jer je svojom pojavom unaprijedio kvalitetu i mogućnosti korištenja ovog sve popularnijeg alata.

Čak 6 tema će prezentirati:

  • Vladimir Uvarov,
  • Peter Raganitsch (Oracle ACE Director),
  • Deneš Kubiček (Oracle ACE Director),
  • Roel Hartman (Oracle ACE Director),
  • Sergei Martens (Smart4apex),
  • Marko Gorički (Bilog).

Joel Kallman ima i drugu temu DBAs mogu koristiti Oracle Application Express? Zašto?, a uz njega sa temama razvoja i korištenja APEX-a će sudjelovati:

  • Richard Martens (Smart4apex),
  • Krešimir Perak (Ericsson Nikola Tesla),
  • Aljaž Mali i Gregor Malenšek (Abakus plus). 

Radionicu APEX za sve: izrada aplikacije u 120 min! će voditi Daniel Huha (Bilog). Prijava za sudjelovanje je obavezna, a može se obaviti uz prijavu za konferenciju. Zbog velikog broja prijavljenih sudionika radionica če se ponoviti u srijedu u 15:00 sati.

U četvrtak na kraju drugog radnog dana održati će se Okrugli stol na temu APEX – korištenje danas i očekivani razvoj.

Dvojica članova Oracle APEX razvojnog tima - Kallman, Uvarov, trojica Oracle ACEova Hartman, Kubiček, Raganitsch, te niz vrhunskih specijalista iz zemlje i inozemstva na okupu garantira vrlo zanimljivu i sadržajnu diskusiju. 

U tom cilju pripremili smo anketu među zainteresiranima za APEX teme kako bi od njih čuli i prikupili aktualna pitanja za raspravu na okruglom stolu. Anketu možete naći na linku, ispuniti je i uputiti. Vaša pitanja i ideje ćemo uvrstiti i na njih dobiti odgovore od trenutno najkompetentnijih osoba iz svijeta APEXa.

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Facebooku

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG objavljujemo na Twitteru!

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Dobar pokrovitelj

Medijski pokrovitelj