Povratak u Prolog

Track

Razvoj & Middleware

Datum i vrijeme

petak, 16. listopad 2015., 14:45

Dvorana

Dv 5 Apartmani

Trajanje

45'

Danas je "in" multiparadigmatsko programiranje, tj. istovremeno korištenje više programskih jezika, koji pripadaju različitim paradigmama (objektnoj, funkcijskoj, logičkoj ...), ili korištenje programskih jezika koji pokrivaju više paradigmi (npr. Scala je potpuni objektni, i djelomično funkcijski programski jezik). Najčešće se danas koristi mješavina objektnih i funkcijskih paradigmi. No, i logička paradigma je (ponovno) sve zanimljivija. Logičko programiranje je visoko deklarativno i nezamjenjivo za određene klase programskih problema. U predavanju se podsjećamo na programski jezik Prolog. Prikazujemo i jedan primjer, koji je autor napravio prije više od 20 godina - program koji u manje od 100 redaka programskog koda "zna" derivirati funkcije jedne varijable.

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje
Razina težine: Srednje detaljno
Poželjno iskustvo slušatelja: Iskusni (2-3 g.)
Poželjna funkcija slušatelja: DBA

O predavaču

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Facebooku

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG objavljujemo na Twitteru!

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Dobar pokrovitelj

Medijski pokrovitelj