Izazovi održavanja i unapređenja baza podataka i virtualnih mašina na ODA

Track

DBA & Infrasturktura

Datum i vrijeme

petak, 18. listopad 2019., 09:30

Dvorana

Dvorana A

Trajanje

45'

Rad predstavlja mogućnosti iskorištenja i poboljšanja stanja baza podataka u Oracle database appliance-u. Polazi od unutrašnje fizičke organizacije do logičke organizacije na nivou baza podataka i virtalnih mašina/servera. Umjesto klasične zaštite redudancije diskova korištenjem starih RAID 0,1,5 redudancije, koristi se ASM (Automatic server management) softverski projektovana zaštita podataka na diskovima. Na sljedećem nivou koristi se ACFS Oracle file sistem koje ujedno koriste i baze podataka kao logički prostor za smještanje datafile-ova. Obrađene su i teme podjele ODA-e na dio koji koriste baze(DOM1) sa pripadajućim setom licenci i na dio koji mogu koristiti virtuelne mašine/serveri sa drugačijom namjenom. Obrađene su teme o načinima uticaja povećanja podataka u tabelama na perfomanse baza podataka ali i na smanjenje redudancije podataka, uticajem na usložnjavanje indeksne strukture, korištenje particionisanih tabela te mogućnosti i načini njihovog arhiviranja. Tu su još prikazane i mogućnosti kreiranja baza podataka na udaljenim diskovima izvan ODA uređaja gdje ustvari instanca baze koristi ODA uređaj za obradu podataka. Vidjeti ćemo još i kako se konfigurišu nove virtuelne mašine na ovima uređajima i kako koriste prostor i procesor sa pripadajućim setom licenci.

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje
Razina težine: Vrlo detaljno i stručno
Poželjno iskustvo slušatelja: Iskusni (2-3 g.)
Poželjna funkcija slušatelja: DBA , Programeri , Svi
Grupa aktivnosti: DBA & Infrasturktura

O predavaču

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Edukacijski pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2018 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku