Rolling Upgrade - Kako da minimizirate zastoj tokom migracije i upgradea

Track

Baza podataka i infrasturktura

Datum i vrijeme

srijeda, 12. listopad 2022., 12:25

Dvorana

Dvorana B

Trajanje

45'

Prije ili kasnije dođe vrijeme da se Oracle baza prebaci na noviju verziju, a nerijetko i na neki drugi server. Pri tome se uvijek postavlja glavno pitanje - koliko dug zastoj u radu se smije tolerirati? Idealno je bez zastoja, ali u praksi postoje mnogi faktori, koje treba uzeti u obzir, da bi se trajanje zastoja svelo na minimum. Što iše novaca, kraći je zastoj. Treba naći neki balans i kompromis.Poslušajte moje iskustvo sa jednog takvog stvarnog projekta, u sklopu kojeg sam migrirao jednu Oracle bazu sa on-premises servera na Cloud, te prebacio sa verzije 11.2.0.4 na 19.3.

Detalji o predavanju

Način održavanja: Osobno prisustvo
Razina težine: Vrlo detaljno i stručno
Poželjna funkcija slušatelja: DBA , Programeri , Menadžer - operativni
Grupa aktivnosti: Baza podataka i infrasturktura

O predavaču