Sustav inteligentnog nadzora javne nabave, potencijal i smjerovi razvoja

Track

Best Practicies & Success Stories

Date and time

Wednesday, 19. October 2016., 14:55

Room

Hall D

Duration

45'

Javna nabava važan je segment gospodarstva. Ukupna vrijednost javne nabave u 2014. godini iznosi 42.157.174.728 kn.

U Republici Hrvatskoj u 2014. ukupna vrijednost objavljenih ugovora i okvirnih sporazuma iznosi 32.875.972.157 kn, vrijednost evidentirane bagatelne nabave iznosi 9.277.951.667 kn (iznos temeljen na unosu dodatnih podataka u EOJN-u od strane obveznika javne nabave), a vrijednost nabave za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava iznosi 3.250.904 kn. U području obrane i sigurnosti objavljena 54 ugovora u iznosu od 80.028.897 kn i to 2 ugovora o javnoj nabavi radova u iznosu od 5.639.341 kn, 11 ugovora o javnoj nabavi roba u iznosu od 8.177.197kn te 41 ugovor o javnoj nabavi usluga u iznosu od 66.212.359 kn.

Sustav javne nabave pretendira osigurati ekonomične i učinkovite postupke te racionalno trošenje novca poreznih obveznika. S ciljem unapređenja tog sustava u razdoblju od 2008. do 2014. godine učinjeni su značajni pomaci u okviru kojih je zakonodavstvo, koje uređuje područje javne nabave, usklađeno s pravnom stečevinom Europske unije.

Kao opće ciljeve javne nabave, regulativa navodi:

-          kratkoročni ili primarni: racionalno i učinkovito trošenje proračunskih sredstava

-          dugoročni ili sekundarni: pravna sigurnost, sprečavanje korupcije i kriminala, pozitivan utjecaj na gospodarski razvoj i zapošljavanje (poticanje tržišnog natjecanja, promicanje izvrsnosti), unaprjeđenje upravljanja javnim financijama, očuvanje okoliša i dr.

 Predavanje će dati uvid u smjerove razvoja i potancijal sustava inteligentnog nadzora javne nabave.

Lecture details

Type: Lecture
Level of difficulty: General
Experience Level: No experience
Desirable listeners function: All of them

About speaker

Best Sponsor

Better Sponsor

Good Sposor

University sponsor

Media Sponsor

HrOUG.hr

The conference is organized by the Croatian Association of Oracle users. More about the association can be found at Hroug.hr.

Follow us on Facebook

Follow us on Twitter

Keep yourself up to date with all updates!