Iva Petrović (KOAUTOR) HEP

Iva Petrović, rođena 22.03.1993. godine u Splitu.

Osnovnu i srednju školu završila sam u Tomislavgradu, BiH. Elektrotehniku i informacijsku tehnologiju upisala sam 2012. godine na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Sveučilište u Splitu. Stručnu praksu iz programa Catia i AutoCAD stekla sam u tvrtki CADCam Group u Sarajevu. Diplomski rad izradila sam u suradnji s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o.,  gdje sam ujedno i radila godinu dana u odjelu projektiranja i inženjeringa, na projektu projektiranja optičke distribucijske mreže na području Splita, te izradi tehničkih rješenja za telekom operatere. Na fakultetu sam radila kao vanjski suradnik iz kolegija Inženjerska grafika. Sudjelovala sam na međunarodnoj konferenciji o softveru, telekomunikacijama i računalnim mrežama (SOFTcom) i izlagala praktični rad. Moje prvo zaposlenje nakon studija bilo je u HEP-u d.d., 2018. godine, u sektoru za informacijsko komunikacijske tehnologije, na radno mjesto inženjer.

Predavanja

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Edukacijski pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2018 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku