Petra Lindi (KOAUTOR) HEP

Petra Lindi, rođena 1978. godine u Zagrebu. 2002. diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Na istom fakultetu, 2011. g. završava poslijediplomski znanstveni studij, smjer Financije poduzeća. Ima preko 17 godina radnog staža u području financija. Trenutno radi na mjestu Voditelja službe u Sektoru za financije i riznicu HEP-a d.d. Sudjeluje u svim važnijim strateškim projektima iz područja financija koji zahtijevaju implementaciju standarda u cijeloj HEP grupi.

Predavanja

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Edukacijski pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2018 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku