Emina Kreštalica JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Emina Kreštalica je rođena u Banja Luci (Bosna i Hercegovina). Završila je Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2003. Trenutno je na postdiplomskom studiju na Elektrotehničkom fakultet u Sarajevu. Ima preko 17 godina iskustva kao softverski inžinjer. Trenutno radi u Elektroprivredi BiH na internom razvoju softvera i član je OSCE BiH tima za cyber sigurnost.

Predavanja