Jasmin Heljić JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Jasmin Heljić je rođen u Gornjem Vakufu (Bosna i Hercegovina). Završio je Elektrotehnički fakultet u Sarajevu 2007, magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 2015 (strateški IT menadžment). Predstavnik BiH na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike 2001. godine i polufinalist 2005. na međunarodnom IT takmičenju Imagine Cup. Ima preko 12 godina iskustva kao softverski inžinjer. Trenutno radi u Elektroprivredi BiH na internom razvoju softvera. U Bosnia Agile asocijaciji, koja se bavi promocijom agilnog razvoja softvera radi kao dio core teama i trener.

Predavanja