Luka Kolembus HEP d.d. - Sektor za informacijsko komunikacijske tehnologije

Diplomirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, smjer Informacijska i komunikacijska tehnologija. Zaposlen u HEP d.d. u službi za Aplikativnu i softversku potporu. Radi s Oracle tehnologijama, najdraža ADF.

Predavanja