Marko Gorički BiLog

Marko Gorički je konzultant za softver u BiLogu, kompaniji specijaliziranoj za razvoj softvera korištenjem Oracle tehnologija. U proteklih deset godina primarni fokus su mu Oracle APEX i povezane Oracle i Web tehnologije. Bio je predavač na nekoliko Oracle konferencija kao što su ODTUG KSCOPE, APEX World, APEX Connect, APEX Alpe Adria, HROUG, SIOUG i MakeIT. Također, aktivan je sudionik Oracle APEX zajednice, a piše i APEX blog dostupan na apexbyg.blogspot.com.

Predavanja