Lovro Kudelić Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

Rođen u Zagrebu. Diplomirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, smjer Informacijska i komunikacijska tehnologija. Zaposlen u HOPS d.o.o. u Sektoru za poslovnu integraciju. Radim sa Oracle tehnologijama i softverom otvorenog koda.

Predavanja

Najbolji pokrovitelj

Edukacijski pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG 2018 objavljujemo na Twitteru!

Prati nas na Facebooku