Hrvoje Turković Serengeti

Hrvoje je rođen u Bjelovaru, diplomirao na Fakultetu Organizacije i informatike u Varaždinu, smjer Informacijski sustavi.

Od početka profesionalne karijere radi dominantno sa Oracle tehnologijama u velikim financijskim institucijama u regiji, u najvećoj mjeri sa PLSQLom, nešto manje sa Apexom.

Unazad 4 godine radi na mjestu Oracle Tech Leada u Serengetiju, a posljednje 2 godine rekreativno se bavi automatiziranjem poslova putem vodećih RPA alata.

Predavanja