Iva Petrović Hrvatska elektroprivreda

Diplomirala sam elektrotehniku na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) u Splitu, smjer Telekomunikacije i informatika.Od 2018. godine zaposlena sam u Hrvatskoj elektroprivredi, u Sektoru za informacijsko-komunikacijske tehnologije kao programer web aplikacija.

Predavanja