Zlatko Sirotić ISTRA TECH d.o.o.

Autor radi skoro 40 godina na informatičkim poslovima, uglavnom u poduzeću ISTRA TECH d.o.o., Pula (ISTRA TECH je novo ime poduzeća Istra informatički inženjering, osnovanog 1990. godine).Objavljivao je stručne radove na kongresima/konferencijama HrOUG, JavaCro, CASE, KOM, "Hotelska kuća", u časopisima "Mreža", "InfoTrend" i "Ugostiteljstvo i turizam",a neka njegova programska rješenja objavljivana su na web stranicama firmi Oracle i Quest (danas dio firme Dell).Vanjski je suradnik na Fakultetu informatike Pula (FIPU) od osnutka (školska godina 2011./2012.) do danas.

Predavanja